Uutiset

Salibandyliitto tänäkin vuonna mainetutkimuksen kärkipaikalla

10.11.2023

Lähde: SSBL

Salibandyliitto oli viimevuotiseen tapaan lajiliittojen kärkipaikalla, kun T-Media julkaisi perinteisen urheilujärjestöjen mainetutkimuksensa. Urheilun lajiliitoista mukana oli viisi eniten valtionapua saanutta liittoa. Samalla kuitenkin jokaisen lukemat olivat edellisvuodesta hiukan laskeneet.

Tutkimukseen vastanneet olivat asteikolla 1-5 arvioineet Salibandyliiton maineeksi 3,50, kun Palloliiton lukema oli 3,48, Suomen Voimisteluliiton 3,28, Suomen Jääkiekkoliiton 3,26 ja Suomen Urheiluliiton 3,21.

Kaikkiaan T-Median syyskuussa toteuttamaan urheilujärjestöjen ja -liittojen Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksessa selvitettiin kahdeksan suomalaisen urheiluorganisaation maine ja kansalaisten toiminnallaan niitä kohtaan osoittama luottamus suomalaisten keskuudessa. Vastaajilta ei tiettävästi edellytetty erityistä perehtyneisyyttä organisaatioiden toimintaan.

– Tutkimuksessa urheilujärjestöjen johtamisen merkitys on kasvanut entisestään. Johtamisella on huomattava vaikutus urheilujärjestöihin kohdistuvaan sidosryhmien tukeen. Tutkimukseen vastanneet kokevat, että urheilujohdolta tulee vaatia erityisesti parempaa talousjohtamista, voimakkaampaa taloudellista kohdennusta sekä panostusta nuorten ja naisten urheiluun, tutkimuksesta vastannut T-Median vanhempi asiantuntija Nina Laakso sanoo.

Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen toteaa, että kaikkien urheilujärjestöjen maine oli edellisvuodesta laskenut, myös Salibandyliiton osalta hiukan.
– Tämä heijastelee varmasti osittain ajan henkeä: urheilusta viime aikoina esiin nousseet ja nostetut aiheet ovat pääosin negatiivissävytteisiä ja urheilun ympärillä käytävää yleistä keskustelua leimaa vahvasti negatiivisten asioiden korostaminen. Toki suurelta osin noiden negatiivisten aiheiden esille nousu on ihan itseaiheutettua ja siltä osin varmasti monelle toimijalla vakavan peiliin katsomisen paikka. Liikunnan ja urheilun piirissä olisi kyllä myös kosolti positiivisia ja myönteisiäkin aiheita, Kinnunen muistuttaa.
– Positiivinen ja liikunta- ja urheilumyönteinen debatti loistaa kuitenkin poissaolollaan. Tämä tulee olemaan yksi iso haaste urheilujärjestöjen tulevaisuuskuvassa jo pelkästään liikunnan ilosanoman levittämisessä ja sen uskottavuudessa.

– Tutkimustulos perustuu pitkälti vastaajien mielikuviin, mutta maineella on ilman muuta vaikutusta siihen, miten liitto ja salibandy näyttäytyvät lajin ulkopuolisille, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta tiivistää.
– Salibandyliitto haluaa olla luotettava ja vastuullinen toimija. Uskomme, että tällainen mielikuva edistää uusien harrastajien ja seuraajien saamista salibandyn parin.

Näin tutkittiin:

T-Median urheilujärjestöjen ja -liittojen Luottamus&Maine 2023 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten järjestöjen mainetta suuren yleisön keskuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea suomalaista urheilun palveluorganisaatiota: Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. Lajiliitoista tutkimuskierrokselle valittiin viisi eniten vuonna 2023 valtionapua saanutta lajiliittoa: Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Palloliitto, Suomen Salibandyliitto, Suomen Urheiluliitto sekä Suomen Voimisteluliitto.

Urheilujärjestöjen maine mitattiin Luottamus&Maine -tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 1.9.-19.9.2023. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 2 993 suomalaista. Analyysit urheilujärjestöistä perustuvat yli 1600 annettuun validoituun organisaatioarvioon. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1.79 prosenttiyksikköä suuntaansa.

20.03.2024Pääsarjajoukkueiden halleihin annettu uusia turvallisuusmääräyksiä
22.11.2023Salibandyn Tuki -säätiön avustukset yhdenvertaisen harrastamisen tukemiseksi myönnetty ? ennätysmäärä hakemuksia
20.11.2023Salibandyn Drop Out
10.11.2023Salibandyliitto tänäkin vuonna mainetutkimuksen kärkipaikalla
29.06.2023Pääsarjojen hallikatselmukset tehty: Peliolosuhteissa parantamisen varaa
20.06.2023Toimenpiteillä on väliä: Salibandyliitto paneutuu päästöjen pienentämiseen datan avulla
12.06.2023Kohti vastuullisempaa toimintaa - Salibandyliitto pureutuu hiilijalanjälkensä pienentämiseen
23.01.2022Pallo pyörii -varainkeruukampanja on loppusuoralla - tule tukemaan lasten ja nuorten liikkumista
20.01.2022Salibandyn tutkimustieto on koottu yhteen paikkaan
28.04.2021Iiro Kinnunen jatkaa amppareissa

Siirry arkistoon »